• Vertrouwenscontactpersoon (VCP)

  De Vertrouwenscontactpersoon binnen KIOS is Anja Zantinge. Wat een Vertrouwenscontactpersoon precies is, is hieronder te lezen.

  Contactgegevens: 
  Anja Zantinge
  Tel. 0613394923

  Wat is een VCP?
  De VCP is binnen de sportvereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met Seksuele Intimidatie of ander ongewenst gedrag zoals pesten, discriminatie, lichamelijk en hier met iemand over wil praten. De VCP is beschikbaar voor iedereen die opmerkingen of vragen heeft over Grensoverschrijdend Gedrag of die over een concreet incident een gesprek wil met iemand de bekend is binnen de sportvereniging. De VCP is er voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers, bestuur, etc..

  Doping en matchfixing vallen ook onder Grensoverschrijdend Gedrag. Vragen daarover mogen (of beter nog: moeten) direct doorgespeeld worden naar Vertrouwenspunt Sport. Omdat achter dopinggebruik en matchfixing criminaliteit een rol kan spelen, benadrukken we dat het voor de VCP maar ook voor lokale bestuurders beter is om deze kwesties over te laten aan experts. Deze zijn bereikbaar via Vertrouwenspunt Sport.
  Via de website van Vertrouwenspunt Sport is het ook mogelijk om een anonieme melding te doen of een vraag te stellen. Bij zaken waarin onveiligheid of bedreiging een rol speelt kan dit hulpmiddel benut worden omdat het niet alleen mogelijk is om anoniem te melden maar ook om anoniem te communiceren.


  Verschil vertrouwenspersonen/vertrouwenscontactpersonen
  In de praktijk blijkt dat de functies van de vertrouwenspersoon en de VCP vaak door elkaar gehaald worden. Daarom kort een uitleg van de inhoud van deze functies.

  NOC*NSF beschikt over een poule van 12 vertrouwenspersonen verspreid over heel Nederland, die iedereen kan benaderen voor hulp of advies. De vertrouwenspersonen kunnen voor 3 rollen ingeschakeld worden. Zij begeleiden en adviseren de melders c.q. slachtoffers of beschuldigden van Seksuele Intimidatie in het gehele proces, en daarnaast kan een vertrouwenspersoon ook een adviesfunctie voor een bestuur hebben van een sportvereniging of sportbond. Het zou dus kunnen dat bij één zaak 3 vertrouwenspersonen actief zijn.

  De VCP heeft een andere rol dan een eventuele Vertrouwenspersoon. De taak van de VCP is vooral een procedureel adviserende rol. De Vertrouwenspersoon speelt daarnaast ook inhoudelijk een adviserende rol.

  Iedere sportbond heeft een VCP. Deze is de meeste gevallen te vinden op de site van de bond. De VCP van de sportbond is beschikbaar voor haar sportverenigingen en individuele leden. Mocht een sportvereniging zelf ook een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de sportvereniging bij de VCP van de sportbond terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

  Wanneer een sportvereniging kiest zelf een VCP aan te stellen zijn er grofweg twee manieren te onderscheiden om aan een VCP te komen: op initiatief van de sportvereniging zelf (bestuur, leden) en op initiatief van een ‘externe’ betrokkene (ouder, sportbond, gemeente). Als een sportvereniging zelf besluit een VCP aan te stellen en geen kandidaten heeft, kan hier door middel van een advertentie op de website, in het officiële cluborgaan een brief of e-mail naar de leden de aandacht op gevestigd worden. Ervaring leert echter dat het persoonlijk benaderen van een geschikte kandidaat het meest effectief is. Als een geschikte kandidaat is gevonden, is het sterk aan te bevelen om deel te nemen aan de training voor VCP van NOC*NSF.

  De specifieke functie van de VCP is beschreven in het functieprofiel (zie bijlage 3).

  Activiteiten VCP
  De VCP wordt geacht om te handelen volgens een bepaald protocol. Het protocol is te vinden in de toolkit die specifiek geschreven is voor Seksuele intimidatie. De activiteiten van een VCP zijn:
  1. Eerste opvang/ aanspreekpunt
  2. Doorverwijzen
  3. Preventieactiviteiten

  Opleiding voor Vertrouwens Contact Personen in de sport (VCP)

  NOC*NSF biedt een opleiding aan voor VCP ‘en waarbij aandacht is voor de eigenheid van de sportwereld maar ook wordt ingegaan op de maatregelen die binnen de sport genomen zijn om te komen tot een veiliger sportklimaat. De opleiding is bedoeld voor professionals en vrijwilligers binnen sportbonden en sportverenigingen met interesse voor de functie van VCP. De sportvereniging of sportbond kan hen opgeven voor het volgen van de cursus. Deelnemers aan de training moeten levenswijsheid hebben en ook goed op hun eigen handelen kunnen reflecteren. Om die reden zijn de volgende eisen gesteld: een leeftijd van minimaal 25 jaar en HBO denkniveau Ook vervullen VCP’en zelf geen bestuursfunctie bij de club waarvoor ze VCP willen worden.
  De cursus duurt twee dagdelen. Tijdens deze cursus wordt aandacht besteed aan de positie die de VCP inneemt wanneer er sprake is van een melding of klacht. Er wordt ingegaan op de adviezen en de verwijzingen die mogelijk zijn. De cursus is niet alleen theoretisch, maar ook praktisch. Door het voeren van gesprekken wordt duidelijk welke rol de VCP heeft en waar de grenzen van het actief handelen liggen.
  Al met al is het een veelzijdige training waarin de verschillende kanten van het werk van de VCP worden toegelicht en geoefend. De opleiding wordt afgesloten met een certificaat van NOC*NSF.

  Ook onze VCP, Anja Zantinge, heeft deze cursus gedaan.

  (Bron: Toolkit Seksuele Intimidatie van het NOC*NSF)