Hervatten trainingen KIOS
KIOS volgt te allen tijde de richtlijnen van het RIVM en het KNKV
 
Alle spelers krijgen via hun eigen trainers de informatie over het hervatten van de trainingen.  
De eerste trainingen zijn voor onze eigen leden. Als blijkt dat dit goed verloopt, kunnen ook niet-leden (vriendjes, vriendinnetjes, broertjes, zusjes) uit dezelfde leeftijdscategorie komen trainen.
 
KIOS hanteert een aanmeldsysteem voor alle eigen leden en voor niet-leden. Meld bij je eigen trainer dat je komt trainen.
 
Voor verdere informatie verzoeken wij jullie contact op te nemen met onze Corona-coördinator contactpersoon Janita Zantinge: janitazantinge@hotmail.com of 06-20862235
 
Spelers
- De F, E en D-jeugd kan de training weer hervatten zoals vanouds. Er zullen mogelijk minder trainers aanwezig zijn, omdat we een maximum van 4 trainers moeten hanteren. Voor deze leeftijd is het spelen van partij TOEGESTAAN.
- De C, B en A-jeugd houden 1,5 meter afstand van de trainers en van de medespelers. Geef elkaar geen hand. Voor deze leeftijdsgroep is het spelen van partij NIET toegestaan
- Was thuis je handen voordat je vertrekt.
- Kom in je sportkleding, de kleedkamers en toiletten moeten gesloten blijven.
- Zet je fiets verspreid neer.
- Houd je aan de aangegeven looproute.
- Kom maximaal 10 minuten voor aanvang op de training.
- Na einde training word je verzocht zo snel mogelijk de accommodatie te verlaten.
- Na einde training was je de handen bij het desinfectiepunt.
- Drink alleen uit je eigen meegenomen bidon.
 
LET OP:
- Meld je aan bij je trainer als je komt trainen!
- Heb je klachten? (Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging 38°) Blijf dan thuis. (Bij twijfel zal de corona-coördinator bekijken of je wel of niet mag trainen)
- Heeft iemand in jouw thuissituatie koorts 38° of benauwdheidsklachten, dan blijf je thuis.
 
Trainers
- De F, E en D-jeugd mogen onderling partij spelen (zij hoeven geen 1,5 meter afstand te bewaren).
- Trainers behouden ten alle tijden 1,5 meter afstand tot de spelers, ongeacht welke leeftijdscategorie.
- Bij elke training zal een corona-coördinator aanwezig zijn. Deze houdt toezicht op het naleven van de regels. Bij twijfels zal deze persoon een beslissing nemen. Ze dragen een zichtbaar hesje.
- De C, B en A-jeugd behouden ook onderling 1,5 meter afstand. Pas hier de oefeningen op aan.
- Voor en na de training dien je de gebruikte materialen te ontsmetten. KIOS zorgt voor ontsmettingsspullen.
- Alleen het materiaalhok is open. De kantine en kleedkamers blijven gesloten.
- Kinderen dienen zich aan te melden bij de trainers. Zo heb je overzicht wie er komen.
- Kinderen mogen maximaal 10 minuten voor aanvang training aanwezig zijn. Einde training moeten ze ook gelijk het sportveld verlaten. Wijs ze hierbij op de looplijnen.
 
LET OP:
- Heb je klachten? (Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging 38°) Blijf dan thuis. (Bij twijfel zal de corona-coördinator bekijken of je wel of niet mag trainen)
- Heeft iemand in jouw thuissituatie koorts 38° of benauwdheidsklachten, dan blijf je thuis.
 
Ouders/verzorgers
- Het KNKV en het RIVM staan niet toe dat ouders of verzorgers het sportcomplex betreden.
- De kleedkamers en kantine blijven gesloten
- Toiletten blijven gesloten, laat kinderen voor aanvang van de training thuis naar het toilet gaan.
- Zet uw kinderen af bij het hek en haal ze na einde training weer op.
- Zorg ervoor dat uw kinderen zich aan de aangegeven looproute houden.
- Breng uw kinderen niet eerder dan 10 minuten voor training.
 
LET OP:
- Heeft uw kind klachten? (Neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, hoesten of verhoging 38°) houdt uw kind dan thuis. (Bij twijfel zal de corona-coördinator bekijken of uw kind wel of niet mag trainen)
- Heeft iemand in uw thuissituatie koorts 38° of benauwdheidsklachten, dan blijft uw kind thuis.

Trainingsschema tijdens Corona
Tijdens de trainingen is er een Corona-coördinator aanwezig. Dit is op dinsdag Arjan Koster en op vrijdag Janita Zantinge.
Dag + tijdstipTeamsTrainers
Dinsdag 16.00 – 17.00 uurKIOS F1 en KIOS E1Arjan Koster, Alyce Lugtenberg, Marieke Jonker, Frank Wagter
Dinsdag 16.30 – 17.30 uurKIOS D1

KIOS C1
Celly Lugtenberg, Julie Dingsté

Thijs van der Tang en Casper Jalvingh
 
Vrijdag 18.30 – 19.30 uurKIOS B1 en KIOS B2Laura Dekker, Ryanne Figeland, Sandra Jans, Mariska Wagter, Marlissa Noord
Vrijdag 20.00 – 21.00 uurKIOS A1 en A2Stephan van Dijk en Martijn Ziel
 

 
 
Meer nieuws

uitslagen / programmaJeugd kan weer beginnen met trainen. Kijk voor meer info bij  nieuws.

Het weer