Afgelasting KIOS Jubileum 100 JAARAfgelasting KIOS Jubileum 100 JAAR

Alle jubileumactiviteiten op vrijdag 13 en zaterdag 14 maart van korfbalvereniging KIOS in het kader van de viering van 100 JAAR KIOS gaan niet door als gevolg van de getroffen maatregelen van de overheid met betrekking tot het coronavirus. De jubileumcommissie en het bestuur van KIOS betreuren dit zeer, maar kunnen op basis van het verbod op evenementen met meer dan 100 bezoekers niet anders besluiten. Een enorme klap voor de vele vrijwilligers die zich hiervoor in hebben gezet, maar ook voor de leden en oud leden die zich op deze jubileum viering hebben verheugd.

De grote jubileum verloting vindt wel op zaterdag 14 maart plaats, onder toezicht van notaris Stotijn. De prijswinnaars zullen persoonlijk bericht krijgen.

Over een eventuele nieuwe datum voor de viering van het jubileum is nog geen besluit genomen. Eerst zal getracht worden de ruim 300 personen die zich hadden aangemeld te benaderen over deze afgelasting. Zodra meer bekend is over de ontwikkelingen van de overheidsmaatregelen rondom het coronavirus en de mogelijkheid weer zou kunnen bestaan om dit jubileum te vieren, zal over een nieuwe datum worden nagedacht en zal dit naar buiten worden gebracht.

Ondanks dat de jubileumviering niet door gaat vindt wel de officiële uitreiking van het jubileumboek plaats. Daarnaast bestaat zaterdagmiddag 14 maart wel de mogelijkheid om het jubileumboek "Korfbalverening KIOS 100 Jaar in beweging" op te halen. Dit kan tussen 15 en 17 uur in dorpshuis De Buddingehof. 

Voor degene die het jubileumboek wel besteld hebben, maar niet in de gelegenheid zijn om deze zaterdagmiddag op te halen, vernemen we graag via kiosruinerwold@gmail.com hoe we dit fraaie boek op zo eenvoudige mogelijke wijze toch kunnen bezorgen. 

Mocht iemand het jubileumboek nog niet besteld hebben, dan kun je zaterdag 14 maart ook naar het dorpshuis Buddigenhof komen. Ook kun kan het boek alsnog besteld worden via een mail naar kiosruinerwold@gmail.com voor EUR 7,50. Indien dit fraaie boek moet worden opgestuurd, dan komen daar wel de verzendkosten overheen. 

Met vriendelijke groet,
Bestuur en jubileumcommissie KIOS
 
Meer nieuws

uitslagen / programmaTot nader bericht zijn er geen wedstrijden en trainingen

Het weer