Ledenvergadering

De Ledenvergadering zal worden gehouden op maandag 8 maart 2021 om 20.00 uur digitaal. Alle leden en ouders van leden zijn hier van harte welkom. De agenda met procedure hoe in te loggen volgt komende week ook via de mail. 

Hieronder zijn alle stukken terug te vinden.

Agenda

Notulen Algemene Ledenvergadering 2019

Jaarverslag Jeugdcommissie
Jaarverslag kantinecommissie
Jaarverslag ledenwerfcommissie
Jaarverslag sponsorcommissie
Jaarverslag Technische commissie


 

uitslagen / programma

Helaas zijn alle wedstrijden door de Corona-Maatregelen vervallen.

Het weer