Corona update

Geactualiseerd 30 november 20.00 uur.

Het KNKV heeft naar aanleiding van de aangescherpte maatregelen een aantal besluiten genomen ten aanzien van de net gestarte zaalcompetitie. Zie voor de uitgebreide tekst de site van het KNKV. Deze besluiten zijn onder onder voorbehoud van het debat in de 2e kamer op woensdag 1 december inzake de aangescherpte maatregeen. Mochten de maatregelen teruggedraaid worden dan vindt de gehele zaalcompetitie doorgang zoals oorspronkelijk gepland.

Het KNKV heeft besloten om:
 1. het wedstrijdkorbal (bij KIOS gaat dat om KIOS 1, 2 en 3) stop te zetten. De eventueel geplande wedstrijden die voor 17.00 uur gespeeld kunnen zijn, kunnen in overleg tussen de verenigingen gewoon gespeeld worden, maar zullen niet mee tellen voor de competitie.
  Zodra de mogelijkheid weer bestaat dat er zicht is op het spelen van een competitie, zal hiervoor een alternatieve opzet worden gedeeld met de verenigingen.
 2. het breedtekorfbal door te laten gaan waar dit mogelijk is. De verenigingen zijn in onderling overleg vrij om de wedstrijden op een ander moment in te plannen. 
Wat dit allemaal exact gaat inhouden voor onze KIOS teams (zowel breedte- als wedstrijdkorfbal) wordt in kaart gebracht. Zodra hierover meer informatie bekend is, zal via de website, social media, team apps nader gecommuniceerd worden.

Geactualiseerd 27 november 13.00 uur.

Naar aanleiding van de aangescherpte corona maatregelen op 26 november is duidelijk geworden dat de komende weken (vanaf zondag 28 november) na 17 uur geen sportaccommodatie open mag zijn. Dit houdt in dat alle trainingen en midweeks wedstrijden vervallen voor zeker de komende drie weken. 
Hoe het gaat met de competitie wedstrijden na 28 november is het nog afwachten. Er zijn diverse opties. Zodra daarover meer bekend is laten we dat jullie weten. De wedstrijden van KIOS in het weekend van 27 en 28 november gaan allemaal (voorlopig) nog door. 

Op de site van het KNKV staan de meest actuele regels geldend voor het korfbal, welke zijn afgeleid van het NOC-NSF protocol. Deze worden continue aangepast aan de wijzigende regelgeving. 

Voor iedereen geldt (ook als je gecvaccineerd bent) de basisregel 1,5 meter afstand waar mogelijk. Tijdens het actieve sporten geldt dit niet, maar dus wel in de kleedkamers, op de tribunes, maar ook tijdens een time-out. 
Uiteraard blijven voor iedereen de algemene hygiëne regels van toepassing (zie onderaan).
Publiek is niet meer toegestaan bij de wedstrijden.
Voor deelnemers aan trainingen en/of wedstrijden voor 18 jaar en ouder in binnen sportaccommodaties dient een geldig CoronaToegangsBewijs (CTB) getoond te worden, oftewel de QR code.
Dit geldt overigens niet voor vrijwilligers en mensen die functioneel aanwezig moeten zijn hoeven voor het uitoefenen van hun taak. Denk hierbij aan trainers, coaches, scheidsrechters, onderhoudsmedewerkers en alle overige vrijwilligers.

Ouders die rijden om kinderen naar wedstrijden rijden geldt:
In z’n algemeenheid roepen wij op om het aantal rijouders tot een minimum te beperken. Rijouders die jonge sporters vervoeren naar een wedstrijd van een uitspelend team zijn in dat geval functioneel aanwezig; zij hoeven in dat geval geen CTB te tonen en mogen langs de lijn of op de tribune plaatsnemen en/of (na vertoon van CTB) ook in de sportkantine.
Let op: HET KAN ZIJN DAT BIJ VERENIGINGEN AANGEPASTE (SCHERPERE) REGELS GELDEN. HIER DIENEN DE OUDERS ZICH AAN TE HOUDEN. 

Voor het betreden van de horecaruimte/kantine gelden de regels van de horeca. Hier dient dus door iedereen een CTB getoond te worden.

Sporthal Buddingehof
Het bestuur van KIOS zal in afstemming met de beheerder van het Dorpshuis Buddingehof en de gemeente kijken wie en op welke wijze verantwoordelijk is voor de controle op het coronatoegangsbewijs. 
Ingang op wedstrijddagen is via het dorpshuis zodat op één plek de check wordt gedaan, ook direct voor de toegang tot de Buddingehof voor de kantine. Hier gelden de regels voor de dorpshuizen/culturele instellingen/horeca. 

Kantine De KIOSK
Alle bezoekers aan de kantine De KIOSK (eigen veld accommodatie) is het noodzakelijk een CTB te tonen. 

Algemeen
De algemene richtlijnen, gebaseerd op de landelijke maatregelen, die ook gelden voor als je gevaccineerd bent:
 • houdt 1,5 meter afstand (niet tijdens het actieve sporten);
 • heb je corona gerelateerde klachten? Blijf thuis en laat je testen;
 • ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, (licht) hoesten, benauwdheid, verhoging, koorts en/of plotseling verlies van reuk of smaak: dit geldt voor iedereen;
 • bij geen klachten, doe periodiek een zelftest;
 • was vaak je handen met water en zeep, juist ook voor en na bezoek sportlocatie;
 • schud geen handen;
 • neem de gebruikelijke veiligheids- en hygiëneregels voor iedereen in acht;
 • zorg voor voldoende frisse lucht.

uitslagen / programma

Het programma voor de zaal is bekend en gepubliceerd. Hiervoor ga je naar de site van het KNKV of kijk je in de KNKV app. Daar kun je altijd het actuele programme zien, maar ook de laatste uitslagen. 
Voor de site van het KNKV klik je hier

Voor een totaal overzicht van KIOS (zonder eventuele wijzigingen) ga dan naar het wedstrijdprogramma.

Voor instructie en werkwijze van de KNKV app klik hier

Mocht je inzake de KNKV App vragen hebben, neem dan contact op met het wedstrijdsecretariaat (wedstrijdsecretariaat@kiosruinerwold.nl) of ledenadministratie (ledenadministratie@kiosruinerwold.nl).
 

Het weer